500 mg tablety Veľkosť balenia: 10 tabliet

Liek na zníženie teploty pri chrípke a prechladnutí. Vhodný tiež na tlmenie bolesti.

Voľnopredajný liek na vnúrotné použitie. Jedna tableta obsahuje 500 mg kyseliny acetylsalicylovej. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

ACYLPYRIN® je liek s obsahom kyseliny acetylsalicylovej, účinne tlmí bolesti a efektívne znižuje teplotu, vo vyšších dávkach má protizápalové účinky.

Užíva sa pri horúčke a bolesti, najmä pri chrípkových ochoreniach, ďalej pri bolestiach hlavy, kĺbov, svalov, zubov, nervov a pri bolestiach chrbtice rôzneho pôvodu.

Liek môžu užívať dospelí a dospievajúci starší ako 15 rokov.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal Váš lekár, alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je:

Dospelí a dospievajúci starší ako 15 rokov zvyčajne užívajú 1-2 tablety každých 4-8 hodín. Maximálna denná dávka 8 tabliet sa nesmie prekročiť. Minimálny odstup medzi jednotlivými dávkami sú 4 hodiny.

O vhodnosti súbežného užívania Acylpyrinu s inými liekmi proti bolesti alebo teplote sa poraďte s lekárom. Bez lekárskeho odporúčania neužívajte liek dlhšie ako 7 dní. Ak bolesti neustúpia do 7 dní alebo ak teplota neklesne do 3 dní, prípadne sa príznaky zhoršia, vyhľadajte lekára.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal Váš lekár, alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, alebo lekárnika.

Použitie u detí

Deťom sa liek podáva výnimočne v odôvodnených prípadoch len na odporúčanie detského lekára.