Teplota tela

Aká je normálna telesná teplota?

Výraz telesná teplota je označenie pre prirodzenú teplotu vo vnútri tela, počas ktorej dochádza k bežnému fungovaniu a správnej funkcii vnútorných orgánov, ciev a mozgu. Teplotu ľudského tela ovplyvňuje množstvo faktorov, ako pohlavie, vek, námaha, choroba, zdravotný stav, ale aj to, v akej časti tela sa meria.

Naše telo si udržuje teplotu v normálnom rozsahu vďaka termoregulácii, ktorá je spúšťaná centrálnym nervovým systémom. Termoregulácia je teda proces, ktorý umožňuje nášmu telu udržať si normálnu vnútornú teplotu aj v prípade veľkých výkyvov vonkajšej teploty.

Normálna teplota tela

Bežná teplota človeka sa pohybuje na úrovni od 36,1 °C až po 37,2 °C. Hodnota telesnej teploty, ktorá je nad alebo pod priemerom, neznamená automaticky to, že ste chorý. Ovplyvňuje ju vek, denná aktivita, zdravotný stav, pohlavie, menštruačný cyklus, konzumácia jedla alebo alkoholu. 

Teplota ľudského tela tiež nezostáva nemenná počas dňa. Obyčajne býva ráno najnižšia, v popoludňajších hodinách sa zvyšuje a v noci klesá.

Optimálna teplota

Hore spomínaný rozsah teplôt je len orientačný, nakoľko sa ideálna teplota u každého človeka líši a dokonca môže byť aj o 0,6 °C vyššia alebo nižšia, ako uvádzané hodnoty. Aby teda bolo možné s istotou určiť, či má niekto zvýšenú teplotu, je dôležité poznať jeho ideálnu teplotu, ktorú zistíte pravidelným meraním.

Ref.: https://www.healthline.com/health/what-is-normal-body-temperature

Zvýšená teplota

Za mierne zvýšenú telesnú teplotu sa považuje hranica medzi 37,0 °C až 38,0 °C, pričom ju nie je potrebné ihneď znižovať. Stačí ak budete dozerať na to, aby teplota nestúpala na vyššie hodnoty

Pri teplote nad 38,0 °C už hovoríme o horúčke. Tá je obvykle príznakom toho, že naše telo bojuje s infekciou a obmedzuje tak množenie vírusov a baktérií, pričom aktivuje imunitný systém. 

V oboch prípadoch ide o stav hypertermie (prehriatia), ktorý veľmi vyčerpáva a môže byť sprevádzaný bolesťami hlavy, svalov, kĺbov či celého tela. Pri vyšších teplotách sa zvýšená teplota prejavuje zimnicou, potením, zrýchleným tepom, dýchavičnosťou, závratmi, stratou chuti do jedla a môže viesť až ku kŕčom, zmätenosti a delíriu.

Hypertermia však nemusí byť spôsobená len bojom tela s infekciou. Môže ísť napríklad o vyčerpanie z tepla následkom dehydratácie alebo o tepelný úpal, kedy je zvýšená teplota zapríčinená zlyhaním termoregulácie.

Ref.: https://www.healthline.com/health/hyperthermia

Znížená teplota

Podchladenie, odborne nazývané ako hypotermia, je stav, kedy telesná teplota klesá pod úroveň potrebnú pre bežnú funkciu metabolizmu (menej ako 35,0 °C) . Podchladenie nastáva v prípade, ak je strata tepla rýchlejšia, ako schopnosť jeho produkcie organizmom. Na základe poklesu teploty a symptómov môžeme podchladenie rozdeliť do 3 štádií.

Mierne znížená teplota – Pri poklese teploty pod 34 °C dochádza k poruchám motoriky a reči, pričom nastupuje zmätenosť, dezorientácia, triaška, zrýchlené dýchanie a tiež rýchly pulz.

Stredne nízka teplota – Pokles telesnej teploty pod 32 °C spôsobuje poruchy vedomia a ospalosť. Telo sa v takomto prípade snaží sústrediť všetko telesné teplo k hlavným orgánom, pričom môže dôjsť k vážnym omrzlinám na končekoch prstov, ušiach a nohách v prípade, ak je okolitá teplota pod bodom mrazu.

Veľmi nízka teplota – Môže ísť o smrteľný stav, nakoľko teplota tela klesne pod 28 °C a dochádza k poruchám srdcového rytmu (arytmia) a strate vedomia. Pri poklese pod 24 °C nastáva zástava krvného obehu a dýchania, čo má za následok smrť.

Znížená teplota nemusí byť spôsobená len chladným počasím, ale aj hypoglykémiou, poruchou nadobličiek, štítnej žľazy, oslabenou imunitou, anémiou, poškodením mozgu, úrazom, konzumáciou alkoholu, užívaním drog a únavou.

Ref.: https://www.healthline.com/health/hypothermia

Telesná teplota dospelých

Pri rozsahu bežnej telesnej teploty zohráva veľmi dôležitú úlohu vek človeka. Na základe tohto faktora sa ďalej uvádza rozsah priemernej teploty tela u rôznych vekových skupín. 

V prípade dospelých ľudí sa priemerná teplota pohybuje na už spomenutej hranici 36,1 °C až 37,2 °C, pričom zvýšená teplota začína na hranici 37,5 °C a horúčka od 38,0 °C.

Telesná teplota u starších ľudí

Teplota tela starších ľudí sa v zásade od dospelých moc nelíši, aj keď pomaly vekom klesá. Ich teplota sa pohybuje pod hranicou 37,0 °C. Starší ľudia sú citlivejší na podchladenie a horúčku, takže ťažšie znášajú teplotné výkyvy ich tela.

Telesná teplota detí

Bežná teplota u detí sa pohybuje na úrovni 36,6 °C až 37,2 °C. O zvýšenej teplote sa hovorí v prípade, ak meranie ukáže viac ako 37,5 °C, ale menej ako 38,0 °C. Mierna až silná horúčka začína u detí pri teplote nad 38,1 °C a veľmi vysoká horúčka presahuje viac ako 39,6 °C.

Ref.: https://www.healthline.com/health/what-is-normal-body-temperature#temperature-range

Ako sa správne meria telesná teplota

Teplotu tela je možné merať hneď niekoľkými spôsobmi a na rôznych miestach. Je len na vás, aký typ teplomera preferujete, prípadne aký máte po ruke. Pri deťoch, hlavne novorodencoch a bábätkách sa však odporúča merať teplotu výhradne v konečníku, nakoľko ide o najpresnejší spôsob.

Teplotu tela je možné odmerať:

  • digitálnym teplomerom – meraním na rovnakých miestach ako pri predošlom type;
  • detským teplomerom – meraním teploty v ústach, pričom sa používa výhradne pri novorodencoch a bábätkách, keďže má tvar cumlíka;
  • prúžkovým teplomerom – meraním na čele (obsahuje tekuté kryštály, ktoré sa sfarbia na úrovni nameranej teploty);
  • ušným teplomerom – meranie teploty v uchu pomocou infračerveného svetla;
  • bezdotykovým teplomerom – meranie teploty na čele pomocou infračerveného svetla.

Ref.: PharmDr. Lenka Balážová

Zaujímavosti o telesnej teplote

Teplota tela môže stúpať a klesať bez toho, aby sme si to čo i len uvedomili. Častokrát je tento teplotný výkyv len dočasný a lokálny, no môže závisieť od rôznych faktorov či situácii, ktoré sa nám behom dňa prihodia.

  • Ak klameme, teplota nášho nosa klesá. Tento jav potvrdili vedci z Univerzity v Grenade v Španielsku. Svoj objav nazvali „Pinocchio efektom“.
  • Korenie červenej papriky neupravuje len chuť jedla. Počas jeho trávenia stúpa naša telesná teplota. To je tiež dôvod, prečo dokáže čili poriadne zahriať počas studeného dňa.
  • Muži sú chladnejší ako ženy. V štúdii publikovanej v Lancete vedci z University of Utah v Salt Lake City zistili, že telesná teplota žien je o niečo vyššia ako u mužov, aj keď je rozdiel len nepatrný.
  • Na základe telesnej teploty je možné zistiť čas smrti. Keď človek zomrie, teplota jeho tela klesá o 1,5 stupňa za hodinu. Vďaka tomu môže obhliadajúci lekár určiť čas smrti zosnulého človeka. Túto skutočnosť objavil anglický chemik John Davy už v roku 1839.
  • Telesná teplota ovplyvňuje aj kvalitu nášho spánku. Vedci z Holandského inštitútu v Amsterdame zistili, že ľudia spia lepšie, ak je ich pokožka chladnejšia.

Ref.: https://illuminarimedspa.com/10-interesting-facts-about-body-temperature/

Extrémne telesné teploty

Ako bolo už vyššie spomenuté, pri poklese teploty pod 35 °C nastáva hypotermia, ktorá môže privodiť smrť, ak teplota klesá naďalej ku hranici 24 °C. Pri teplote nad 38 °C nastáva hypertermia a v prípade nárastu teploty nad 41,1 °C prechádza do hyperpyrexie.

Tá sa líši od hypertermie v tom, že mechanizmus regulácie teploty tela nastavuje telesnú teplotu príliš vysoko, zatiaľ čo v prípade hypertermie sa teplota pohybuje len o niečo vyššie nad normálnou úrovňou.

Aj napriek minimálnej a maximálnej úrovni teploty tela, existujú prípady, kedy ľudia prežili aj extrémne podchladenie či horúčku. Švédska rádiologička Anna Elisabeth Johanssonová Bågenholmová prežila po nehode na lyžiach pod vrstvou ľadu až 80 minút v mrazivej vode.

Počas tejto doby klesla jej telesná teplota na 13,7 °C, čo je jedna z najnižších prežitých telesných teplôt, aké boli kedy zaznamenané u človeka.

V prípade najvyššej zaznamenanej telesnej teplote drží prvenstvo muž menom Willie Jones z Atlanty, ktorého previezli do nemocnice s teplotou 46,1 °C. Napriek extrémne vysokej teplote jeho tela prežil.

Ref.: https://en.wikipedia.org/wiki/Anna_B%C3%A5genholm
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2014/11/14/364060441/you-might-be-surprised-when-you-take-your-temperature?t=1619692898569

Udržiavanie normálnej teploty ľudského tela je dôležité pre zdravie človeka. Obvykle sa o optimálnu teplotu efektívne stará schopnosť ľudského tela nazývaná termoregulácia.

V prípade ak je telesná teplota človeka príliš vysoká alebo príliš nízka, tak to znamená zhoršenie zdravotného stavu a je potrebné takýto stav riešiť ako aj vyhľadať lekársku pomoc.